Nacrt prijedloga Zakona o proglašavanju Parka prirode “Dinara”

5. svibnja 2020.

Područje planinskog masiva Dinare, izvorišni dio i gornji dio toka rijeke Cetine te krška polja uz Cetinu, radi svoje iznimne prirodne vrijednosti predloženi su za zaštitu u kategoriji parka prirode.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo je prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode “Dinara” na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem portala e-Savjetovanje, koje se nalazi na ovom linku.

Savjetovanje je otvoreno do 01. lipnja 2020.