Međunarodni znanstveno-stručni skup
VAŽNOST ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA OČUVANJE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE I ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE
Šibenik, 5.-7. prosinca 2022.

29. studenoga 2021.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode
Šibensko- kninske županije – Priroda

Organizira

Međunarodni znanstveno-stručni skup

VAŽNOST ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA OČUVANJE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE
I ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

Šibenik, 5.-7. prosinca 2022.


Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije, u povodu petnaeste obljetnice osnivanja, u prosincu 2022. u Šibeniku, organizira međunarodni znanstveno stručni skup, radnog naslova, VAŽNOST ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZA OČUVANJE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE I ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE.

Iznimne vrijednosti zaštićenih područja veliki su izazov održivom socijalnom i gospodarskom razvoju lokalnih zajednica na području Šibensko-kninske županije, koje je potrebno uskladiti s dugoročnim ciljevima zaštite i očuvanja prirodne i kulturne baštine. Cilj nam je stoga razmijeniti znanja i iskustva među stručnjacima koji mogu doprinijeti prosperitetu čitave zajednice te unatoč očekivanim promjenama, dati svoj doprinos u očuvanju izvorne prirodne i estetske vrijednosti i naslijeđene povijesne baštine.

Teme skupa su: uloga i važnost zaštićenih područja; ciljevi upravljanja; upravljanje ekološkom mrežom; zakonodavni okvir i instrumenti planiranja; stanje istraženosti prirodne i kulturne baštine; prijetnje i problemi zaštite i očuvanja; marketinški koncept i načini prezentacije; načini edukacije i interpretacije, oblici i razina održivog turizma; mogućnosti korištenja prirodnih dobara i gospodarski razvoj i utjecaj zaštićenih područja na razvoj lokalne zajednice.

Izlaganja usmenih priopćenja biti će omogućena u živo i on line. Priopćenja mogu biti prikazana i u obliku postera.

Pozivamo vas da svojim prilogom na Skupu te iskustvom i primjerom u vašoj regiji doprinesete očuvanju prirodne i kulturne baštine Šibensko-kninske županije. Očekujemo vas u Šibeniku!

Ravnateljica
mr.sc. Anita Babačić Ajduk

O organizatoru:

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije osnovana je 2007. godine. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguranja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring), djelatnost održavanja, promicanja i prezentacije prirodne i kulturne baštine zaštićenih područja, djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19) upravlja sa 7 zaštićenih područja i 56 područja ekološke mreže Natura 2000.

Prijava sudjelovanja:

Molimo Vas da sudjelovanje na Skupu prijavite na priloženom obrascu, a prijavu pošaljete do 20. prosinca 2021. na e-adresu: abilic@zpv-sibenik.hr

> PRIJAVNICA