Međunarodni dan zaštite močvare i močvarnih staništa

2. veljače 2022.

Svjetski dan močvarnih staništa ove godine po prvi put obilježavamo kao Međunarodni dan Ujedinjenih naroda, nakon što ga je usvojila Opća skupština UN-a 30.08.2021.

Tema obilježavanja današnjeg Svjetskog dana močvarnih staništa je „Očuvanje vlažnih staništa – za ljude i prirodu“ s ciljem usmjeravanja resursa i djelovanja u spašavanje preostalih svjetskih močvara, kao i obnovu onih degradiranih.

02.02.1971. u iranskom gradu Ramsaru potpisana je Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti koja obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i očuvanju ovih važnih staništa.
Republika Hrvatska je potpisnica Ramsarske konvencije od 1991. godine, a na Ramsarskom popisu su parkovi prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero te Posebni rezervat Crna Mlaka u Jastrebarskom i Donji tok rijeke Neretve.

I područje ušća Guduče ima osobitu važnost kao močvarno područje u Mediteranu. Ovdje se miješaju elementi mediteranske faune (mali vranac, svilorepa) s elementima kontinentalne faune, koji u priobalju naseljuju bogatija i vlažnija staništa (crnokapa grmuša, crnoglava sjenica). Na tom području borave tipične ptice močvarice (trstenjaci, mlakuše, patke) kao i vrste koje naseljuju mediteranske kamenjare ili makiju na rubu ili u neposrednoj okolici močvare (grmuše, strnadice, trepteljke, bjeloguze).

Više informacija na: http://www.haop.hr/hr/novosti/svjetski-dan-mocvarnih-stanista-0