Kick off „Priroda Dalmacije“

14. listopada 2014.

„Priroda Dalmacije“ – svečani početak projekta partnerstva za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji

Kao jedan od partnera, Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije sudjelovala je na svečanosti povodom početka projekta „Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji – Priroda Dalmacije“, koja se održala 14. listopada 2014. u Splitu.
Cilj svečanog otvaranja projekta bio je predstavljanje samog projekta i projektnih partnera dionicima projekta, zainteresiranoj javnosti i medijima.
Sve prisutne pozdravio je zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić istaknuvši važnost ovog projekta za zaštitu prirode u Dalmaciji. Sam sadržaj projekta predstavila je voditeljica projekta Milena Šijan iz Udruge „Sunce“, a potom su i ostali dionici prezentirali rad svojih organizacija, dosadašnja iskustva na sličnim projektima te sudionike upoznali s područjima ekološke mreže Natura 2000 u pojedinim dalmatinskim županijama.

Cilj projekta „Priroda Dalmacije“ je razvoj i unaprjeđenje suradnje organizacija civilnog društva i javnih ustanova u održivom korištenju zaštićenih područja i „Natura 2000“ područja u Dalmaciji.
Projekt se financira unutar Nacionalnog programa za Hrvatsku u sklopu EU IPA komponente „Pomoć u tranziciji i jačanju institucija“.
Ukupna vrijednost projekta je 138.888 eura, od čega EU sufinancira  124.860,31 eura. Ugovorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).