Javnoj ustanovi Priroda odobrena sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša

7. svibnja 2021.

Javnoj ustanovi Priroda Šibensko-kninske županije odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje EU projekta ,,Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku – 2. faza” u iznosu do 1.999.900,00 kn u 2021. proračunskoj godini, odnosno 24 % za Fond procijenjenih i opravdanih troškova Projekta koji iznose preko 8 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost cijelog Projekta procijenjena na preko 26 milijuna kn. Prilikom potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava, medijima su se danas u uvali Minerska obratili mr.sc. Anita Babačić Ajduk, ravnateljica JU Priroda Šibensko-kninske županije, župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk i Siniša Kukić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije i partner na projektu Šibensko-kninska županija u proteklom razdoblju, u kojem je zbog pandemije korona virusa došlo do otežanog punjenja proračuna i smanjenja prihodovne strane proračuna Šibensko-kninske županije, aktivno su radili na pronalaženju dodatnih izvora financiranja projekta ”Turističke valorizacije Kanal sv. Ante u Šibeniku – 2. faza” kako bi se rasteretio proračun županije, dok su se sve ostale aktivnosti vezane za projekte EU obavljale nesmetano. Stoga je pomoć u vidu sufinanciranja projekta od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od iznimne važnosti. Odobrena sredstva pokrit će rashode koji se odnose na rekonstrukciju zgrade posjetiteljskog centra – Kanal sv. Ante i na izradu i instalaciju poučno-edukacijskih i interpretacijskih sadržaja posjetiteljskog centra.

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije je nositelj projekta ,,Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku – 2. faza”, a partneri na projektu su Šibensko-kninska županija, Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije i Turistička zajednica Šibensko-kninske županije. Predviđeno trajanje projekta je 59 mjeseci, a prediđeni završetak projekta je 31.12.2021.

Cilj projekta je očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala Značajnog krajobraza Kanal-Luka i ekološke mreže Natura 2000 Ušće Krke kroz uređenje, opremanje i kreiranje sadržaja posjetiteljskog centra u uvali Minerska, kako bi se doprinijelo održivom društvenom i gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt Posjetiteljskog centra, vrijedan preko 26 milijuna kuna pretvorit će uvalu Minerska u glavni receptivni punkt s pratećim sadržajima, sanitarijama i caffe barom te Posjetiteljskim centrom sv. Ante s poučno-edukacijskim i interpretacijskim sadržajima koji za cilj imaju prezentiranje čitave prirodne i kulturne baštine ovog područja.