Kanal-Luka Šibenik

Ispravak natječajne dokumentacije za radove u sklopu projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku Građevinski radovi na šetnici u kanalu sv. Ante u Šibeniku

28. kolovoza 2012.

ISPRAVAK DOKUMENTACIJE Br: 1

 

BROJ NATJEČAJA KSAOP-W 01/2012

Turistička valorizacija kanala sv. Ante – Građevinski radovi na šetnici u kanalu sv. Ante u Šibeniku

Mjesto – Šibenik

 Sljedeće izmjene i/ili ispravci su napravljeni u :


WKS1.2. UPUTE PONUDITELJIMA U SKLOPU LOKALNOG OTVORENOG NATJEČAJA:

10.3.4.5. Tehnička ponuda

 Prijašnji tekst:

10.3.4.5.     dokaz o relevantnom iskustvu u izvođenju radova slične vrste/grupe, uključujući vrstu i vrijednost relevantnih ugovora. Dokaz uključuje odgovarajući certifikat o finalnom prihvaćanju, potpisan od relevantnog tijela (nadzorni inženjer, naručitelj radova) koji potvrđuje da su radovi izvršeni uspješno i u roku. Za projekte koji su završili u zadnjih 12 mjeseci, preslika certifikata o privremenom prihvaćanju će se smatrati dovoljnom. Traženi dokaz mora se odnositi na barem 2 ugovora o radovima, u području staze, putevi,ceste i podvodni radovi, u vrijednosti svog dijela od najmanje  8.000,000.00 HRK koji su uspješno završeni u periodu od tri godine: 2009., 2010. ili 2011.

Novi tekst:

10.3.4.5.  dokaz o relevantnom iskustvu u izvođenju radova slične vrste/grupe, uključujući vrstu i vrijednost relevantnih ugovora. Dokaz uključuje odgovarajući certifikat o finalnom prihvaćanju, potpisan od relevantnog tijela (nadzorni inženjer, naručitelj radova) koji potvrđuje da su radovi izvršeni uspješno i u roku. Za projekte koji su završili u zadnjih 12 mjeseci, preslika certifikata o privremenom prihvaćanju će se smatrati dovoljnom. Traženi dokaz mora se odnositi na :

–   barem 2 ugovora o radovima u području staze, putovi ili ceste svaki u vrijednosti svog dijela od najmanje 6.500.000,00 HRK, koji su uspješno završeni u periodu od tri godine: 2009., 2010. ili 2011., te

–   na barem 2 ugovora o radovima u području  podvodni radovi,  svaki u vrijednosti svog dijela od najmanje 1.500,000,00 HRK koji su uspješno završeni u periodu od tri godine: 2009., 2010. ili 2011.
10.3.5. Jamstvo za ozbiljnost ponude

 Prijašnji tekst:

10.3.5. Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavljeno na obrascu WKS 1.17. Jamstvo za ozbiljnost ponude. 

 Novi tekst:

10.3.5. Jamstvo za ozbiljnost ponude

WKS 1.25. EVALUACIJSKI OBRAZAC I OSTALI ANEKSI :

Prijašnji tekst:

 22.WKS 1.2./ 10.3.4.5.Ponuditelj je uspješno završio barem 2 ugovora o radovima, u području gradnje staza, puteva i cesta,   u vrijednosti svog dijela od  8.000,000.00 HRK koji su uspješno završeni  u periodu od tri godine 2009., 2010. i 2011., te je dostavio odgovarajuće dokumentarne dokaze kako je traženo.(odgovarajući certifikat o finalnom prihvaćanju, potpisan od relevantnog tijela koji potvrđuje da su radovi izvršeni uspješno i u roku. Za projekte koji su završili u zadnjih 12 mjeseci, preslika certifikata o privremenom prihvaćanju će se smatrati dovoljnom)

Novi tekst:

 22.WKS 1.2./ 10.3.4.5.Ponuditelj je uspješno završio barem 2 ugovora o radovima u području staze, putovi ili ceste svaki u vrijednosti svog dijela od najmanje 6.500.000,00 HRK, koji su uspješno završeni u periodu od tri godine: 2009., 2010. ili 2011., i barem 2 ugovora o radovima u području  podvodni radovi, svaki u vrijednosti svog dijela od najmanje 1.500,000,00 HRK koji su uspješno završeni u periodu od tri godine: 2009., 2010. ili 2011., te je dostavio odgovarajuće dokumentarne dokaze kako je traženo.(odgovarajući certifikat o finalnom prihvaćanju, potpisan od relevantnog tijela koji potvrđuje da su radovi izvršeni uspješno i u roku. Za projekte koji su završili u zadnjih 12 mjeseci, preslika certifikata o privremenom prihvaćanju će se smatrati dovoljnom)

Svi ostali termini i uvjeti ostaju isti.