Ispravak natječajne dokumentacije br.2 za radove u sklopu projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku Građevinski radovi na šetnici u kanalu sv. Ante u Šibeniku

7. rujna 2012.

ISPRAVAK DOKUMENTACIJE Br: 2

BROJ NATJEČAJA KSAOP-W 01/2012

Turistička valorizacija kanala sv. Ante – Građevinski radovi na šetnici u kanalu sv. Ante u Šibeniku

Mjesto – Šibenik

Sljedeće izmjene i/ili ispravci su napravljeni u :

WKS1.14. TEHNIČKA PONUDA :

 ISKUSTVO KAO IZVOĐAČ

 Prijašnji tekst:

Molimo Vas da dostavite popis ugovora slične prirode i dokaz o relevantnom iskustvu u izvođenju radova slične vrste/grupe, uključujući vrstu i vrijednost relevantnih ugovora. Dokaz uključuje odgovarajući certifikat o finalnom prihvaćanju, potpisan od relevantnog tijela (nadzorni inženjer, naručitelj radova) koji potvrđuje da su radovi izvršeni uspješno i u roku. Za projekte koji su završili u zadnjih 12 mjeseci, preslika certifikata o privremenom prihvaćanju će se smatrati dovoljnom. Traženi dokaz mora se odnositi na barem 2 ugovor(e) o radovima, u području staze, putevi, ceste i podvodni radovi  u vrijednosti svog dijela od 8.000.000,00 kn koji su uspješno završeni u periodu od tri godine: 2009., 2010. ili 2011.

Novi tekst:

Molimo Vas da dostavite popis ugovora slične prirode i dokaz o relevantnom iskustvu u izvođenju radova slične vrste/grupe, uključujući vrstu i vrijednost relevantnih ugovora. Dokaz uključuje odgovarajući certifikat o finalnom prihvaćanju, potpisan od relevantnog tijela (nadzorni inženjer, naručitelj radova) koji potvrđuje da su radovi izvršeni uspješno i u roku. Za projekte koji su završili u zadnjih 12 mjeseci, preslika certifikata o privremenom prihvaćanju će se smatrati dovoljnom. Traženi dokaz mora se odnositi na :

–   barem 2 ugovora o radovima u području staze, putovi ili ceste svaki u vrijednosti svog dijela od najmanje 6.500.000,00 HRK, koji su uspješno završeni u periodu od tri godine: 2009., 2010. ili 2011., te

–   na barem 2 ugovora o radovima u području  podvodni radovi,  svaki u vrijednosti svog dijela od najmanje 1.500,000,00 HRK koji su uspješno završeni u periodu od tri godine: 2009., 2010. ili 2011.

WKS1.2. UPUTE PONUDITELJIMA :

 11.2. Tehnički i profesionalni kapacitet kandidata

 Prijašnji tekst:

b.         Ponuditelj je uspješno završio barem 2 ugovora o radovima, u području gradnje staza, putova, cesta i podvodnih radova u vrijednosti svog dijela od 8.000.000,00 kn koji su uspješno završeni u periodu od tri godine: 2009., 2010. ili 2011. Ponuditelj mora dostaviti Naručitelju  odgovarajući certifikat o finalnom prihvaćanju, potpisan od relevantnog tijela (nadzorni inženjer, naručitelj radova)  koji potvrđuje da su radovi izvršeni uspješno i u roku. Za projekte koji su završili u zadnjih 12 mjeseci, preslika certifikata o privremenom prihvaćanju će se smatrati dovoljnom.

Novi tekst:

b.      Ponuditelj je uspješno završio barem 2 ugovora o radovima u području staze, putovi ili ceste svaki u vrijednosti svog dijela od najmanje 6.500.000,00 HRK, koji su uspješno završeni u periodu od tri godine: 2009., 2010. ili 2011., i barem 2 ugovora o radovima u području  podvodni radovi, svaki u vrijednosti svog dijela od najmanje 1.500,000,00 HRK koji su uspješno završeni u periodu od tri godine: 2009., 2010. ili 2011. Ponuditelj mora dostaviti Naručitelju odgovarajući certifikat o finalnom prihvaćanju, potpisan od relevantnog tijela (nadzorni inženjer, naručitelj radova) koji potvrđuje da su radovi izvršeni uspješno i u roku. Za projekte koji su završili u zadnjih 12 mjeseci, preslika certifikata o privremenom prihvaćanju će se smatrati dovoljnom.

WKS 1.7. TROŠKOVNIK RADOVA :

stavka I/05 mijenja se samo slijedeći tekst

 Prijašnji tekst:

Modul stišljivosti minMs=50MN/m2

 Novi tekst:

Modul stišljivosti minMs=80MN/m2

 stavka III/01 B

Prijašnji tekst: 

Izrada niskonaponskog priključka u

svemu prema tehničkim uvjetima, i

prethodnoj elektroenergetskoj

suglasnosti nadležnog

elektrodistributivnog poduzeća

(Elektra Šibenik).

              Prema stvarnim troškovima.

       Obračun po ugrađenom komadu

                                                komplet          kom                        2                            

Novi tekst:

Izvedba rovova kao priprema za polaganje elektroinstalacijskih kabela (za

parkirne rampe). Širina rova 30 cm, dubina rova 60 cm.

Rov se izvodi na početcima staze – u uvali Škar i kraj vile „Moj mir“. Točna trasa

rova odredit će se na licu mjesta uz dogovor glavnog projektanta, nadzornog

inženjera i izvoditelja radova.

U cijenu stavke uključeni:

– iskop,

– izvedba posteljice za polaganje kabela debljine 10 cm, od pijeska granulacije 0-3

mm,

– zatrpavanje rova nakon polaganja kabela pijeskom iste granulacije u visini min.

10 cm iznad tjemena kabela

–  zatrpavanje preostatka visine rova materijalom iz iskopa.

– odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju

Kabliranje i priključci na elektrodistributivnu mrežu nisu predmet ove stavke.

Obračun po m1 izvedenog rova.

 Ukupno:           300 m’

Svi ostali termini i uvjeti ostaju isti.