Informativna radionica u povodu objavljivanja Drugog natječaja za podnošenje projektnih prijedloga u okviru IPA CBC programa

6. rujna 2011.

U organizaciji Šibensko-kninske županije i Regionalne razvojne agencije,u utorak, 06. rujna, u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić održana je informativna radionica u povodu objavljivanja Drugog natječaja za podnošenje projektnih prijedloga u okviru IPA programa jadranske prekogranične suradnje ADRIATIC na kojoj su sudjelovali predstavnici JU Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije.

Cilj radionice je bio upoznati predstavnike jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova i poduzeća, visokih učilišta i dr. o mogućnosti korištenja sredstava kako iz aktualnih predpristupnih fondova tako i o mogućnosti korištenja strukturnih fondova koji nam se otvaraju u 2013. godini. U uvodnoj riječi, župan Goran Pauk je istaknuo da je naša županija do sada pri samom vrhu, ako ne i najveći korisnik sredstava iz fondova EU, te izrazio želju da se takva aktivnost održi i dalje.

„ Usvajanjem Županijske razvojne strategije, županija je ostvarila pretpostavke za apliciranje projekata, ali ovdje moram napomenuti da je i od strane Brisela i od strane Vlade RH dat akcenat na strateške projekte odnosno na projekte od regionalnog značaja (NUTS II razina) i to je razlog čestih sastanaka koje imamo – župani i direktori Razvojnih agencija. Ovo je prigoda da vas informiram da smo na zadnjem sastanku koji je održan u Zadru prošli petak, dogovorili zajedničke razvojne projekte koji će se financirati iz strukturnih fondova i to samo kroz operativni program – regionalna konkurentnost. Radi se o projektima vezanih za: razvoj tehnoloških parkova, kulturna baština, zdravstveni i brdsko-planinski turizam i mreža poslovne infrastrukture. Osim iz ovog Operativnog programa (regionalna konkurentnost) aktualni su natječaji i iz IV komponente – razvoj ljudskih potencijala za koji smo spremni izradom Strategije razvoja ljudskih potencijala za županiju i u četvrtak je Skupština partnerskog vijeća za tržište rada na tu temu.“, kazao je župan Pauk.

Nakon županove uvodne riječi, Katarina Mrvica i Zoran Belak sudionike radionice upoznali su s dva natječaja za prekograničnu suradnju i to IPA-ADRIATICA i prekogranična suradnja RH-BiH.