Ihtiološko istraživanje Guduče i Čikole

10. kolovoza 2021.

Trenutno je u tijeku Ihtiološko istraživanje rijeka Čikole i Guduče u suradnji s BIOTA.Čikola je jedna od glavnih pritoka rijeke Krke te je izrazito zanimljiva rijeka od iznimne ihtiološke važnosti jer je stanište 3 endemske vrste slatkovodnih riba: oštrulja (Aulopyge huegelii), turskijevog klena (Telestes turskyi) i dalmatinske gaovice (Phoxinellus dalmaticus). Praćenje stanja ovih stenoendemskih vrsta na prekrasnom izvoru rijeke Čikole na naše veliko iznenađenje rezultiralo je pronalaskom ogromne količine malodobnih jedinki (300-400 jedinki) uglavnom dalmatinske gaovice, što je dobar znak oporavka populacija ovih ugroženih vrsta.