Significant Landscape Krka River – upper course

River in the city, city on the river

Značajni krajobraz Krka - krajolik (gornji tok)