Significant Landscape Krka River – lower course

Prokljan Lake – Second largest lake in Croatia
Značajni krajobraz Krka-krajolik (donji tok)