Stara straža - edukacijski izlet

Edukacijski izlet na Staru stražu

3. svibnja 2010.

U ponedjeljak, 03. svibnja, studenti Sveučilišta u Zadru, Odjel za geografiju, Centar za krš i priobalje pod vodstvom Doc. dr. sc. Dražena Perica posjetili su geološki spomenik prirode Stara straža.
Ovaj lokalitet je važan po karakterističnim profilima, i to paleontološkim, mineraloškim, petrografskim i sedimentološkim.
Profil je jako zanimljiv kao poligon za učenje geoloških pojmova, odnosno osnovnih strukturnih elemenata u stijenama kao što su slojevitost, bora i rasjedi te su studenti na licu mjesta mogli vidjeti bore širine oko 15 m i visine oko 5 m, koje predstavljaju valovito svijene slojeve Zemljine kore. Slojevi se svijaju (boraju) pod utjecajem bočnog tlaka uslijed pomaka stijenske mase. Razvijeni su slojevi jurske i kredne starosti, a sastoje se od izmjene vapnenaca i dolomita u sklopu kojih se javljaju zone sivih tankopločastih laporovitih vapnenaca i rožnjaka. U malmskim slojevima stijena vrlo doro se vidi koralj Cladocoropsis.