Zaštita prirode logo

DV „Šibenski tići“ u „Zelenoj čistki“

16. travnja 2015.

Djeca i djelatnici iz dječjeg vrtića „Šibenski tići“ u suradnji s roditeljima i Javnom ustanovom Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije u petak 17. travnja 2015. sudjelovali su u akciji „Zelena čistka-jedan dan za čišći okoliš“. Akciji se odazvala i tvrtka Zelenilo d.o.o. Šibenik.

Djeca su jedva dočekala započeti sa skupljanjem suhog lišća i granja, nakon čega su  sadili biljke koje su donijeli. Nove posađene biljke  označili  su pripadajućim  pločicama s nazivima  biljaka.
Eko akcija trajala je od 10:00 do 12:00 sati. Djeca su sama odradila vrtlarske radove te naučila da se o biljkama treba brinuti. Cilj ovakvih akcija je povezivanje djece s prirodom od najranije dobi.

Djeci i roditeljima su podijeljene brošure Ljekovito bilje izrađene i tiskane od strane Šibensko – kninske županije kroz međunarodni projekt Modelna šuma u Dalmaciji financiran iz programa Europske unije IPA ADRIATIC CBC.