Predavanje Natura 2000 i zaštita špiljskih staništa na prostoru naše županije

Dovršena istraživanja NATURA speleoloških lokaliteta

8. prosinca 2009.

U listopadu  i studenom 2009. godine u 15 izlazaka na teren obilaženi su ulazi u 30 speleoloških objekata na području Šibensko – kninske županije, utvrđivan je pristup i provjeravane koordinate objekata.

Formirani su dosjei 30 speleoloških objekata obuhvaćenih istraživanjem u kojima se nalaze nacrti, zemljovidi sa položajem objekata te dio stručnih članaka koji se bave speleološkim objektima.

Sva navedena istraživanja provedena su u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Republike Hrvatske te sukladno godišnjoj dozvoli za speleološka istraživanja Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Istraživane špilje:

1.    Gospodska špilja
2.    Kotluša špilja
3.    Čulumova pećina (velika)
4.    Rudelićeva pećina
5.    Špilja Tradanj
6.    Trogrlo špilja
7.    Špilja Mandalina
8.    Špilja Stražbenica
9.    Jama pod Orljakom
10.    Škarin Samograd
11.    Zmajevo uho
12.    Jama Nozdarica – Murter
13.    Ivinjska jama – Murter – nije pronađena
14.    Martina jama
15.    Markova peć
16.    Čurkuša
17.    Vilenuša


Ostali speleološki objekti:

1.    Guduća I
2.    Guduća II
3.    Guduća III
4.    Špilja u Gudući pod autoputom
5.    Špilja na rtu Veliki Tradanj I
6.    Špilja na rtu Veliki Tradanj Ii
7.    Kaverna Lemeš
8.    Pivčeva jama
9.    Špilja Vukulja
10.    Golubnjača u Dubravi
11.    Liluša
12.    Mala Selina
13.    Jama na Velikom Drveniku
14.    Digova jama
15.    Jama u Budovoj ogradi
16.    Hajdučka jama