Dobre vijesti uz blagdan sv. Nikole

6. prosinca 2021.

Tvrđavi sv. Nikole u Šibeniku odobreno je 300.000 kn od strane Ministarstva kulture i medija RH za program zaštite na nepokretnom kulturnom dobru.


Odobrenim sredstvima Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2021. godinu provode se planirani radovi sanacije unutrašnjosti tvrđave. Dio radova se odnosi na uklanjanje dotrajale žbuke s unutarnjih zidova i svoda ulaznog predvorja, dio na sanaciju niše odzračnika te na radove demontaže podne ploče na prizemnoj etaži. Radovi se odvijaju prema visokim kriterijima struke, u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom i Konzervatorskim odjelom MINK u Šibeniku, a izvođač radova je splitska tvrtka NEIR d.o.o.
Obnova Tvrđave sv. Nikole odvija se u fazama i predstavlja integralni projekt procesualnog karaktera koji u kontinuitetu provodi Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije uz podršku Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Šibensko-kninske županije.