Akcija čišćenja - Gvozdenovo - Kamenar

Akcija čišćenja Šubićevca

14. travnja 2010.

14.04.2010. zajedno s udrugom „Šibenik grad djece“ Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti je organizirala čišćenje lokaliteta Šubićevac. U čišćenju su sudjelovali djelatnici koje je angažirala Udruga (10 djelatnika) i djeca iz dječjeg vrtića „Osmijeh“. Čišćena su dva lokaliteta i to: kraj nekadašnjeg restorana Dubravka i prostor dječjeg igrališta. Kao rezultat čišćenja skupilo se oko 15 vreća komunalnog otpada nekoliko komada glomaznog otpada i dosta suhih grana.