8. Skup stručnih službi

17. listopada 2014.

Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije sudjelovala je na godišnjem Skupu stručnih službi koji se održavao od 15.-17. listopada 2014. godine u Starigradu. Ovogodišnji domaćin, uz organizatora Državni zavod za zaštitu prirode, bila je Javna ustanova Nacionalni park Paklenica.

Cilj skupa je informiranje, razmjena iskustava i edukacija djelatnika stručnih službi radi učinkovitije i ujednačene zaštite, očuvanja i promicanja te održivog korištenja zaštićenih područja.

Na skupu je sudjelovalo preko 100-tinjak sudionika iz 40-tak javnih ustanova, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Teme ovogodišnjih predavanja bile su: Informiranje sudionika skupa o svim relevantnim aktivnostima DZZP-a, novosti o geoportalu Informacijskog sustava zaštite prirode, razvoj kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima, izvješće o stanju prirode 2008.-2012. godine, smjernice za godišnje programe, inventarizacijski podaci sektora zaštite prirode, zaštita vrsta kroz financiranje iz poljoprivrednih programa, sakupljanje zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe te iskustva u provođenju mjera zaštite prirode u radovima obrane od štetnog djelovanja voda. Svi sudionici sudjelovali su i u radionici izrade Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite prirode u RH.
Završetak ovogodišnjeg skupa protekao je u obilježavanju 65. godišnjice NP Paklenica.