Festival Flora Dalmatica

7. travnja 2022.

Danas su na press konferenciji u klubu Azimut službeno predstavljeni plan platforme i bogati program festivala prirode inspiriran Robertom Visianijem – „Flora Dalmatica“. JU Priroda Šibensko-kninske županije na festivalu „Flora Dalmatica“ sudjeluje s dvije edukacijsko-interpretativne šetnje: jednom samostalnom pod nazivom ,, Nepoznata flora brda Smričnjak” koja će se održati 13. travnja s predškolskom grupom djece i jednom šetnjom u suradnji s UTV “Mihovil” Šibenikl i krajobraznim arhitektom Matom Rupićem 20. travnja na Šubićevcu – ,,Visianijeva Poljica”. Plaformu čine predstavnici Muzeja grada Šibenika, Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije, Udruge turističkih vodiča “Mihovil” Šibenik, te Kulturne udruge Fotopoetika i Kolektiva 4B, Kina Tesla, Memorijalnog centra ,,Faust Vrančić” uz podršku Grada Šibenika, TZ Grada Šibenika i Zelenog grada Šibenik. Platforma i program su predstavljeni povodom 180. obljetnice izlaska glasovitog djela ,,Flora Dalmatica”, životnog djela šibenčanina Roberta Visianija, koje se smatra izuzetno vrijednim doprinosom europskoj botanici. Flora Dalmatica je sa svojim ilustracijama i opisima u tri sveska (1842. – 1852.) dosad najopsežnija monografija o hrvatskoj flori.