5. skup stručnih službi

5. SKUP STRUČNIH SLUŽBI

25. svibnja 2011.

Kao i prethodne četiri godine, Državni zavod za zaštitu prirode organizirao je godišnji Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima. Cilj ovog okupljanja je informiranje, razmjena iskustava i edukacija djelatnika stručnih službi radi učinkovitije i ujednačene zaštite, očuvanja i promicanja te održivog korištenja zaštićenih područja. Redovita organizacija ovakvih susreta i sudjelovanje što većeg broja djelatnika stručnih službi javnih ustanova vrlo je važna za učinkovitost sustava zaštite prirode u RH.

Gostoprimstvo je ovoga puta pružila JU NP Plitvička jezera, a skup se održao od 25.-27. svibnja. Teme koje su bile pokrivene odnosile su se na planiranje upravljanja (iskustva u izradi planova upravljanja, iskustva u provedbi planova upravljanja, revizija planova upravljanja, standardizacija zona, praćenje provedbe planova upravljanja, godišnji programi itd), međunarodne projekte u zaštiti prirode (CRO fauna, CRO speleo, WB NIP…), aktualnosti vezane uz EM Natura 2000, reviziju Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti, digitalizaciju granica zaštićenih područja itd. U sklopu skupa održana je i radionica na temu potreba za edukacijom djelatnika u sektoru zaštite prirode, a posljednji dan skupa JU NP Plitvička jezera organizirala je terenski obilazak nacionalnog parka. Na skupu je sudjelovao 81 predstavnik javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, Ministarstva kulture i Državnog zavoda za zaštitu prirode.