4. interna radionica u svrhu izrade plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže

14. prosinca 2021.

U Gradskoj knjižnici ,,Jurja Šižgorića” u Šibeniku, 14. prosinca 2021. održana je 4. interna radionica u svrhu izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: HR3000171 Ušće Krke, ZK Kanal Luka i ZK Krka-donji tok (PU 6077). Aktivno se radilo na pregledu i doradi aktivnosti u izradi plana upravljanja i strukturi istih. Koordinator izrade plana upravljanja javna ustanova Priroda šibensko-kninske županije u suradnji s Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj ,,Sunce”, tvrtkom SAFEGE d.o.o. , a partner u izradi plana je NP Krka.

Usluga se provodi unutar EU projekta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ . Osnovni cilj ovog projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom u Hrvatskoj kroz participativnu izradu planova upravljanja područjima ekološke mreže, uključujući i zaštićena područja, razvoj individualnih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja.